Schreuder Adviseurs adviseert ondernemers in het Midden en Klein Bedrijf en ondernemers en bewoners van het buitengebied.
Wij zijn gespecialiseerd in;
  1. Begeleiding bij bestemmingsplanwijzigingen.
2. Begeleiding bij milieuvergunning aanvragen
3. Begeleiding bij bouwvergunningen
4. Begeleiding bij handhavingtrajecten.
5. Verzorgen van bezwaar en beroepsprocedures op deze specifieke beleidsterreinen.
6. Het verplaatsen van ondernemingen.
7. Projectontwikkeling waaronder het saneren van bebouwing in ruil voor de realisatie van woningen of bedrijfslocaties.
8. Het opstellen van contractvormen.
9. Het incasseren van vorderingen en het opstellen van algemene voorwaarden.
 
Werkbare, praktisch toegepaste dienstverlening en advisering;
Oplossingen die uitvoerbaar zijn;
Dát is ons kenmerk.

Schreuder Adviseurs aangenaam kennis te maken !

Terug    
  Telefoon  
 0655-815798  
info@schreuder-adviseurs.nl  
e-mail hier uw reactie