Bouw- & Civieletechniek

 

 

 

 

Bouwkundige en Civieltechnische expertise van Schreuder Adviseurs begint al bij de beoordeling van de haalbaarheid van uw plannen. Deze beoordeling volgt na toetsing van uw plannen aan de vigerende wetgeving. Schreuder Adviseurs is uw klankbord bij de verwerkelijking van uw ideeen.

 

Uw plannen staan niet op zichzelf maar vinden hun fundatie in uitbreiding van uw bedrijf of bedrijfsterrein. De focus richt zich dan vaak op de bestaande situatie en wordt daardoor beperkt. Schreuder Adviseurs kijkt naar het hele spectrum van de bedrijfsvoering en neemt samen met u de plannen en de mogelijke varianten door.

 

 

 

Terug    

 

U bent d specialist op uw vakgebied, Schreuder Adviseurs op die vakgebieden waar u kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke ondersteuning nodig heeft. Schreuder Adviseurs heeft geen enkele binding met architecten, advisiesbureaus, aannemers of wie dan ook en is als geen ander in staat om u een eerlijk advies te geven. Een advies wat uiteindelijk in uw voordeel is.

 

Met Schreuder Adviseurs bent u in staat om w specialisme een nieuwe impuls te geven.