Schreuder Adviseurs is een adviesbureau voor het MKB , Gemeente en Provincialeoverheden
Wij zijn gespecialiseerd in het geven van dienstverlening op het gebied van;
  . Ruimtelijke Ordening  
. Bouw- & Civieletechniek
. Milieuzaken
. Juridischezaken
. Bedrijfseconomische vraagstukken
. Project & Interim Management
Oplossingen die praktisch en uitvoerbaar zijn. Denken en doen !
 Schreuder Adviseurs: Creatief in de oplossing en Daadkrachtig in de uitvoering!
Terug    
  Telefoon  
 0341-266500  
info@schreuder-adviseurs.nl  
e-mail hier uw reactie