Juridische dienstverlening.

 

Schreuder Adviseurs is graag uw sparring partner bij operationele en strategische bedrijfseconomische keuzes. Het hedendaags ondernemen laat zich naar onze mening als volgd samenvatten “Ondernemen is het minimaliseren van de risico’s gecombineerd met het maximaliseren van de opbrengsten”. Vanuit deze filosofie adviseren wij ondernemers en overheden, toegesneden op de specifieke situatie over welk deel van de onderneming u risico’s zou kunnen nemen en eveneens over welk deel van de onderneming u deze risico’s beter zou kunnen minimaliseren / afdekken.

 

Door Schreuder Adviseurs wordt getracht u doorzicht te verschaffen in deze risico’s. Waartoe lijdt het uitsluiten of het nemen van risico’s op de lange termijn? Moet iedere onbekende situatie altijd als risico worden benaderd of zijn er ook risico’s die eveneens een grote uitdaging kunnen inhouden

Terug

Jurisprudentie Bibliotheek

 

Vanuit deze zeer praktijk gerichte benadering komen onder andere het voeren van een gezond crediteuren / debiteuren beleid en het hanteren / opstellen van bedrijfsspecifieke algemene voorwaarden aan de orde.  Indien gewenst kan eveneens de afhandeling van niet betaalde vorderingen door Schreuder Adviseurs voor u verzorgd worden.

 

Ook het opstellen van contracten  voor de inhuur / verhuur van materieel of het aannemen / uitgeven  van een werk kan door Schreuder Adviseurs voor u worden verzorgt. Door het toepassen van de praktische juridische kennis van Schreuder Adviseurs kunt u gericht blijven op de toekomst !