Disclaimer

Algemeen;
De door Schreuder Adviseurs op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.

Inhoud;
De door Schreuder Adviseurs verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid;
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Schreuder Adviseurs kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Schreuder Adviseurs en de ( eventuele ) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/ daardoor verstrekte informatie. Schreuder Adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Schreuder Adviseurs worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Schreuder Adviseurs.
Terug    
 

Verantwoordelijkheid;
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Schreuder Adviseurs omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.